Bersikap Didalam Rumah

sebagai muslim, Rasulullah meRupakan sOsOk yang patut kita cOntOh dan kita teladani, beRikut adalah sikap-sikap yang ditunjukkan Oleh Rasulullah di Rumah:

Tawadhu dan Rendah Hati; Rasulullah tuRut mengeRjakan dan membantu pekeRjaan Rumah tangga. SeORang hamba Allah yang teRpilih tidaklah segan mengeRjakan hal itu semua.
Aisyah Radhiyallahu ‘anha peRnah ditanya: “Apakah yang dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam Rumah?” Ia Radhiyallahu ‘anha menjawab: “Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam adalah seORang manusia biasa. Beliau menambal pakaian sendiRi, memeRah susu dan melayani diRi beliau sendiRi.” (HR. Ahmad dan TiRmidzi)

Read more

Ramadhan, Bulan Tepat untuk Bertaubat

Bulan Ramadhan adalah bulan kedermawanan dan maaf. Bulan yang lebih bernilai dari apa pun yang bernilai.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah membentangkan tangan-Nya di waktu malam untuk mengampuni hamba-Nya yang berdosa di waktu siang, dan Dia membentangkan tangan-Nya di waktu siang untuk mengampuni hamba-Nya yang berdosa di waktu malam, sampai matahari terbit dari Barat.”

Read more

Biografi Fatimah Az Zahra Binti Rasulullah

Fathimah yang mendekati tahun ke 5 sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, bertepatan dengan peristiwa besar yaitu ditunjuknya Rasulullah sebagai menengah ketika terjadi perselisiha antara suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakan kembali Hajar Aswad setelah Ka’ diperbaharui. Dengan akalnya beliau memecahkan persoalan yang hampir menjadikan diantara kabilah-kabilah yang ada di Makkah.

Kelahiran Fahimah disambut gembira oleh Rasulullahu alaihi wassalam dengan memberikan nama Fathimah dan julakannya Az-Zahra, sedangkan kunyahnya adalah Ummu Abiha (Ibu dari bapaknya).

Read more

Taqwa, Cinta & Zuhudnya Para Sahabat

Sesungguhnya, betapa mulia catatan sejarah hidupnya. Terpancarlah keutamaan di atas rumah Khalid Ibn Sa’id yang dijuluki sebagai Abu Ayyub itu. Unta Nabi SAW duduk berhenti di hadapan rumahnya. Hal ini membuat semua orang mengarahkan pandangan mata kepadanya. Bukan saja orang Ansar, tetapi seluruh penduduk Madinah. Kehormatan semacam itu amat diharapkan oleh setiap orang Ansar yang dilaluinya.

Read more

Return to top